Interaktywny eWeryfikator windykacyjny

Interaktywny eWeryfikator windykacyjny
Za pomocą aplikacji eWeryfikator windykacyjny Centrali Konsumenckiej możesz bezpłatnie sprawdzić roszczenia windykacyjne. Dowiesz się, czy w ogóle musisz płacić i czy wysokość kosztów jest uzasadniona. W tym celu proszę wpisać swoje dane w poniższym formularzu.

Uwaga: Jeżeli eWeryfikator windykacyjny się u Ciebie nie pojawia,

może to być spowodowane ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej.
 
Stan: 29.11.2022

Ważna uwaga

Niniejsza aplikacja ma na celu zapewnienie konsumentom i konsumentkom wstępnej oceny ich sprawy. Przeanalizowaliśmy dostępne nam orzecznictwo. Ponieważ sprawy, w których roszczenia są dochodzone przez firmę windykacyjną, są często rozpatrywane przez sądy rejonowe, a następnie nie są wnoszone apelacje (a w niektórych przypadkach nie może zostać w ogóle wniesiona apelacja, ponieważ wartość przedmiotu sporu wynosi mniej niż 600,00 €), ocena sprawy przez właściwego/ą sędziego/sędzinę ma kluczowe znaczenie.

Wyklucza to jakąkolwiek gwarancję, że wstępna ocena przedstawiona tutaj będzie analogiczna do oceny sprawy przez właściwy sąd. Oceny odpowiadają opinii prawnej central konsumenckich. Wszystkie dane i informacje zostały opracowane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem i są zgodne z poniższymi informacjami. Nie możemy jednak zagwarantować kompletności i aktualności tych danych i informacji.

Nie możemy przedstawiać opinii w odniesieniu do bardziej złożonych stanów faktycznych lub do osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nieposiadających takiej zdolności (w tym małoletnich). Podane informacje oparte są na informacjach wprowadzonych do systemu. Nie mamy możliwości weryfikacji kompletności i dokładności tych informacji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i przed podjęciem kroków prawnych zdecydowanie zalecamy zasięgnięcie porady, na przykład w centrali konsumenckiej. W ten sposób można dokonać indywidualnej oceny. Ogólnie rzecz biorąc, obowiązuje zasada, że kwoty, o których wiadomo, że są słusznie dochodzone, powinny zostać zapłacone. Nie ma sensu ryzykować kosztownego sporu prawnego, który można tylko przegrać. Jeśli więc „tylko” chcesz się bronić ze względu na dodatkowe koszty, zdecydowanie powinieneś zapłacić tzw. należność główną, czyli kwoty, których nie chcesz kwestionować.

Samo pismo do firmy windykacyjnej nie zapobiegnie sądownemu dochodzeniu roszczenia. Musisz zatem zawsze mieć się na baczności, jeśli otrzymasz pisma sądowe (upomnienie lub pozew). Musisz na nie odpowiedzieć w każdym przypadku, ponieważ w przeciwnym razie możesz zostać skazany tylko dlatego, że nie podjąłeś żadnych działań. Zwracaj uwagę na terminy sądowe i w razie potrzeby skontaktuj się z centralą konsumencką lub prawnikiem.

Stan: 29.11.2022

Förderhinweis BMUV